Google+
Latest Lyric :

報恩 Repay (TVB劇集"倩女喜相逢"主題曲) Lyrics - Nancy Sit 薛家燕 & Edwin Siu 蕭正楠

嚇到騰震震 被困進了黑暗
多得恩公你有愛心
小子係書生 自以禮對人
能助你 亦算我有幸
報答我 你可變成財神
最好 添多幾錠金

* 救我免做遊魂
倩女今天需要報恩
教我磊落做人
倩女失魂不過有心
幫你覓緣份 幫你仝人渡危困
你你有有有心
幫你又行運 幫你事成又靈敏
偏偏搞得我冇得好瞓 *

嚇到騰震震 被困進了黑暗
多得恩公抱我企穩
小子係書生 自以禮對人
扶弱困 亦算我責任

報答我 你可變成財神
最好 通屋都有金

Repeat *

都知我搞到人人民憤
個個當你係神棍
神棍 神棍 人人不忿
Share this article :
 
Copyright © 2014. United Lyrics - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger