Google+
Latest Lyric :

Xiǎo Xìng Yùn 小幸運 A Little Happiness Lyrics - Hebe Tian Fu Zhen 田馥甄

Pinyin 小幸運 A Little Happiness Lyrics - Hebe 田馥甄 www.unitedlyrics.com
我聽見雨滴落在青青草地
Wǒ  Tīng Jiàn  Yǔ Dī  Luò  Zài  Qīng  Qīng  Cǎo Dì

我聽見遠方下課鐘聲響起
Wǒ  Tīng Jiàn  Yuǎn Fāng  Xià Kè  Zhōng Shēng  Xiǎng  Qǐ

可是我沒有聽見你的聲音
Kě Shì  Wǒ  Méi Yǒu  Tīng Jiàn  Nǐ  De  Shēng Yīn

認真   呼喚我姓名
Rèn Zhēn   Hū Huàn  Wǒ  Xìng Míng


愛上你的時候還不懂感情
Ài Shàng  Nǐ  De  Shí Hòu  Hái  Bù Dǒng  Gǎn Qíng

離別了才覺得刻骨銘心
Lí Bié  Le  Cái  Jué Dé  Kè Gǔ Míng Xīn

為什麼沒有發現遇見了你
Wèi Shén Me  Méi Yǒu  Fā Xiàn  Yù Jiàn  Le  Nǐ

是生命最好的事情
Shì  Shēng Mìng  Zuì Hǎo  De  Shì Qíng


(*)也許當時忙著微笑和哭泣
Yě Xǔ  Dāng Shí  Máng  Zhe  Wéi Xiào  Hé  Kū Qì

忙著追逐天空中的流星
Máng  Zhe  Zhuī Zhú  Tiān Kōng Zhōng  De  Liú Xīng

人理所當然的忘記
Rén  Lǐ Suǒ Dāng Rán  De  Wàng Jì

是誰風裏雨裏一直默默守護在原地
Shì  Shéi  Fēng  Lǐ  Yǔ  Lǐ  Yì Zhí  Mò Mò  Shǒu Hù  Zài  Yuán  Dì

(**)原來你是我最想留住的幸運
Yuán Lái  Nǐ  Shì  Wǒ  Zuì  Xiǎng  Liú Zhù  De  Xìng Yùn


原來我們和愛情曾經靠得那麼近
Yuán Lái  Wǒ Men  Hé  Ài Qíng  Céng Jīng  Kào  Dé  Nà Me  Jìn


那為我對抗世界的決定
Nà  Wèi  Wǒ  Duì Kàng  Shì Jiè  De  Jué Dìng


那陪我淋的雨
Nà  Péi  Wǒ  Lín  De  Yǔ


一幕幕都是你
Yí  Mù  Mù  Dōu Shì  Nǐ

一塵不染的真心
Yì Chén Bù Rǎn  De  Zhēn Xīn與你相遇  好幸運
Yǔ  Nǐ  Xiāng Yù   Hǎo  Xìng Yùn


可我也失去為你淚流滿面的權利
Kě  Wǒ  Yě  Shī Qù  Wèi  Nǐ  Lèi  Liú  Mǎn  Miàn  De  Quán Lì


但願在我看不到的天際
Dàn Yuàn  Zài  Wǒ  Kàn  Bú Dào  De  Tiān Jì


你張開了雙翼
Nǐ  Zhāng Kāi  Le  Shuāng  Yì


遇見你的註定
Yù Jiàn  Nǐ  De  Zhù Dìng


她會有多幸運
Tā  Huì  Yǒu  Duō  Xìng Yùn


青春是段跌跌撞撞的旅行
Qīng Chūn  Shì  Duàn  Dié  Dié  Zhuàng  Zhuàng  De  Lǚ Xíng


擁有著後知後覺的美麗
Yǒng Yǒu  Zhe  Hòu  Zhī  Hòu  Jué  De  Měi Lì


來不及感謝是你給我勇氣
Lái Bu Jí  Gǎn Xiè  Shì  Nǐ  Gěi  Wǒ  Yǒng Qì


讓我能做回我自己
Ràng  Wǒ  Néng  Zuò  Huí  Wǒ  Zì Jǐ


Back to: (*), (**)
Share this article :
 
Copyright © 2014. United Lyrics - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger