Google+
Latest Lyric :

Yu Zi 魚仔 (He-R) Lyrics - Crowd Lu 盧廣仲 Lu Guang Zhong

Crowd Lu 盧廣仲 Lu Guang Zhong Yu Zi  魚仔 (He-R) Chinese Pinyin Lyrics
去學校的路很久沒走
Qù xuéxiào de lù hěnjiǔ méi zǒu
最近也換了新的工作
zuìjìn yě huànle xīn de gōngzuò
所有的追求 是不是缺少了什麼
suǒyǒu de zhuīqiú shì bùshì quēshǎole shénme

想像著生活 風平浪靜
xiǎngxiàngzhe shēnghuó fēngpínglàngjìng
打開了窗戶 突然想起
dǎkāile chuānghù túrán xiǎngqǐ
你在的世界 會不會很靠近水星
nǐ zài de shìjiè huì bù huì hěn kàojìn shuǐxīng

看魚仔 在那 游來游去 游來游去
Kua hi a ti na siu lai siu ki siu lai siu ki
我對你 想來想去 想來想去
Wa tui li siu lai siu ki siu lai siu ki
這幾年我的打拼跟認真 都是因為你
Chit kui tang wa e pa pia ka lin jin long si yin wui li

花在風中 搖來搖去 搖來搖去
hui ti hong tiong yo lai yo ki yo lai yo ki
我對你 想來想去 想到半暝
wa tui li siu lai siu ki siu kao pua min
希望月光帶你回到我身邊
Hi bang wet kang chua li deng lai wun sin pi

如果我也變成一條魚
rúguǒ wǒ yě biànchéng yītiáo yú
如果你也變成了氧氣
rúguǒ nǐ yě biànchéngle yǎngqì
未來多美好 不想要一個人承受
wèilái duō měihǎo bùxiǎng yào yīgèrén chéngshòu

我需要你 需要你 需要你陪伴我
wǒ xūyào nǐ xūyào nǐ xūyào nǐ péibàn wǒ
好想要你 想要你 想要你陪著我
hǎo xiǎng yào nǐ xiǎng yào nǐ xiǎng yào nǐ péizhe wǒ
卻只能等候
què zhǐ néng děnghòu

看魚仔 在那 游來游去 游來游去
Kua hi a ti na siu lai siu ki siu lai siu ki
我對你 想來想去 想來想去
Wa tui li siu lai siu ki siu lai siu ki
這幾年我的打拼跟認真 都是因為你
Chit kui tang wa e pa pia ka lin jin long si yin wui li

花在風中 搖來搖去 搖來搖去
hui ti hong tiong yo lai yo ki yo lai yo ki
我對你 想來想去 想到半暝
wa tui li siu lai siu ki siu kao pua min
希望月光帶你回到我身邊
Hi bang wet kang chua li deng lai wun sin pi

我需要你 需要你 需要你陪伴我
wǒ xūyào nǐ xūyào nǐ xūyào nǐ péibàn wǒ
好想要你 想要你 想要你陪著我
hǎo xiǎng yào nǐ xiǎng yào nǐ xiǎng yào nǐ péizhe wǒ
不知道你在哪裡
M chai a li ti toh ui

花在風中 搖來搖去 搖來搖去
hui ti hong tiong yo lai yo ki yo lai yo ki
我對你 想來想去 想到半暝
wa tui li siu lai siu ki siu kao pua min
希望月光帶你回到我身邊
Hi bang wet kang chua li deng lai wun sin pi

我相信愛你的心會讓我找到你
Wo siong sin ai ni e sim ei ho wa chiu tioh li
Share this article :
 
Copyright © 2014. United Lyrics - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger